Formularz reklamacji z tytułu gwarancji

  Wydanie 2.01       Data wydania: 17.08.2023

  Zgłoszenie reklamacyjne niewypełnione w całości i/lub w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów nie zostanie rozpatrzone. Do zgłoszenia reklamacji powinny być dołączone dokumenty:
  a) kopia dokumentu zakupu,
  b) karta gwarancyjna, w przypadku korzystania z gwarancji,
  c) protokół szkody spedytora, w przypadku reklamacji dostawy niekompletnej lub uszkodzonej,
  d) w przypadku reklamowania produktu takiego jak pompa ciepła, zasobniki, zbiorniki, systemy sterowania do reklamacji należy załączyć́ projekt instalacji,protokół odbioru instalacji, dokumentację w tym fotograficzną dokumentującą wykonaną instalację oraz użyte materiały, wyniki audytu energetycznego (jeżeli wykonano).

  Dodaj wymagane dokumenty

  Format: .jpg, .jpeg, .png, .pdf. Max 20 plików. Wielkość Max 1 pliku 10MB.

  Opis towaru:


  Dodać następny produkt?

  Opis produktu lp.2:


  Dodać następny produkt?

  Opis produktu lp.3:


  Podstawowe zasady rozpatrzenia reklamacji

  Okres załatwiania reklamacji jest liczony od czasu dostarczenia reklamowanego towaru albo - jeżeli specyfika Towaru tego wymaga - od dnia wizyty serwisanta w miejscu położenia urządzenia. Sprzedający informuje Kupującego, czy oczekuje przesłania produktu, czy wyśle serwisanta do Kupującego. Reklamowany towar należy przysłać́ na adres Sprzedającego za pośrednictwem spedytora wskazanego przez Sprzedającego. Opłaty za przesyłki innych firm przewozowych nie są̨ pokrywane przez Sprzedającego. W przypadku umów sprzedaży termin ten ulega przedłużeniu o czas, w którym producent Towaru (jeżeli nie jest nim Sprzedający) rozpoznaje przedmiotową reklamację. Celem rozpoznania reklamacji Kupujący jest obowiązany umożliwić́ Sprzedającemu oraz osobom przez niego wskazanym dokonania oględzin i zbadania towaru, a także - gdy w ocenie Sprzedającego będzie to konieczne - przekazać́ Sprzedającemu reklamowany towar. W przypadku otrzymania towaru, który nie podlega gwarancji kosztami transportu, sprawdzenia i dojazdu serwisu zostanie w całości obciążony Kupujący. W przypadku zakwalifikowania reklamacji jako niezasadnej nastąpi zwrot reklamowanego towaru na koszt reklamującego. W braku odbioru reklamowany towar podlegać będzie utylizacji na koszt Kupującego za pisemnym uprzedzeniem Kupującego. Wydanie nowego urządzenia jest uzależnione od zwrotu reklamowanego towaru.  * pola wymagane

  Copyright © 2023 Goheat Sp. z o.o All right reserved.