Podstawa pod pompę ciepła – Typ REGULAR ( 2 modele)

nowoczesna i ekologiczna marka dla Profesjonalnego Instalatora

ZASTOSOWANIE:

Dane techniczne
KodS-651PS-655P
RegulowanaDługość i wysokośćDługość i wysokość
Wymiary minimalne(L510 × H350 × P450 mm)(L450 × H350 × P500 mm)
Wymiary maksymalne(L860 × H500 × P450 mm)(L820 × H500 × P500 mm)
Nośność maksymalnado 200 kgdo 200 kg
Akcesoria* Podkładki antywibracyjne (nośność maksymalna do 80 kg)* Podkładki antywibracyjne (nośność maksymalna do 80 kg)
PrzeznaczeniePodstawa przeznaczona do montażu pompy ciepła
wyprodukowana została ze stali zabezpieczonej przed korozją
malowaniem proszkowym
Podstawa przeznaczona do montażu pompy ciepła
wyprodukowana została ze stali zabezpieczonej przed korozją
malowaniem proszkowym
Podstawa pod pompę ciepła - Typ REGULAR
Wkręty

* Opcja dodatkowo płatna

POWIĄZANE PRODUKTY:

Pompa ciepła

Instrukcja montażu i obsługi (skrócona)

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać uwagi zawarte w niniejszej instrukcji i warunkach gwarancji, ponieważ zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa montażu i obsługi. Niniejsza instrukcja montażu i obsługi wraz z warunkami gwarancyjnymi stanowi integralną część urządzenia i powinna być przechowywana w miejscu jego użytkowania. Dobór, montaż, uruchomienie, przegląd oraz czynności serwisowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem, normami, przepisami, instrukcją montażu i obsługi, warunkami gwarancji oraz przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie i uprawnienia. Użytkownik powinien eksploatować urządzenie zgodnie z instrukcją oraz z warunkami gwarancji, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

Proszę nigdy nie umieszczać łatwopalnych materiałów w pobliżu urządzenia! Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w nienagannym stanie technicznym. Instalacja hydrauliczna i elektryczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującym prawem, normami przepisami. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędów podczas doboru, montażu, eksploatacji i czynności serwisowych ani na skutek nieprzestrzegania zapisów zawartych w niniejszej instrukcji i warunkach gwarancji. W razie awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia należy je wyłączyć i powstrzymać się od prób naprawy. Niezwłocznie zwrócić się do producenta i/lub skazanego przez niego wykwalifikowanego serwisanta. Czynności serwisowe mogą być przeprowadzone wyłącznie przez serwisanta posiadającego odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienie i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Żaden schemat instalacji zamieszczony w niniejszej instrukcji montażu i obsługi nie zastąpi projektu instalacji (schematy, zdjęcia i rysunki przeznaczone są wyłącznie do celów poglądowych). Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w urządzeniu, instrukcji montażu i obsługi, w warunkach gwarancji oraz danych technicznych, jak również prawo do błędów.

MONTAŻ
Podstawa posiada łączniki po obu stronach co zwiększa jej stabilność i wytrzymałość oraz ma regulowaną wysokość i szerokość.
Urządzenie jest dostarczane w częściach do samodzielnego montażu.
Urządzenie może być instalowane i eksploatowane tylko:
• na trwale wypoziomowanym, wytrzymałym i zabezpieczonym podłożu przygotowanym na obciążenia i wibracje,
• montaż do podłoża musi być dokonany za pomocą atestowanych kołków np. rozporowych, odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża, obciążenia i wagi urządzenia,
• przy montażu podstawy należy obowiązkowo uwzględnić wagę wszystkich elementów w tym pomp ciepła itp.,
• miejsce instalacji powinno być dogodne do odprowadzania wody gruntowej i skroplin,
• miejsce instalacji powinno być wystarczająco duże i dobrze wentylowane,
• miejsce instalacji powinno zapewnić minimum 3 metry swobodnej przestrzeni w tym dla wentylatora jednostki pompy ciepła,
• miejsce instalacji powinno być obojętne na hałas oraz z dala od osób i pomieszczeń wymagających ciszy,
• miejsce instalacji powinno zapewnić swobodny dostęp do urządzenia dla wykwalifikowanego personelu i serwisu,
• miejsce instalacji powinno być wolne od zanieczyszczeń, nagromadzania się liści, śniegu oraz innych cząstek, które mogą spowodować swobodny przepływ powietrza w tym przez parownik lub blokować pracę wentylatora pompy ciepła,
• nie instalować urządzenia w pobliżu zbiorników i cieków wodnych,
• nie instalować urządzenia, gdzie wytwarzane są gazy kwaśne lub alkaliczne, które powodują korozję,
• nie instalować urządzenia, gdzie będzie narażone na bezpośrednie oddziaływanie słonego wiatru morskiego,
• nie instalować urządzenia w pobliżu morza i wybrzeża morskiego bez zapewnienia ochrony przed bezpośrednim działaniem wiatru morskiego i ochrony antykorozyjnej w tym wymienników ciepła,
• nie instalować urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych,
• nie instalować urządzenia w miejscach ciągów komunikacyjnych, na których zamarznięte skropliny mogą spowodować zagrożenie poślizgu i wypadku, w zależności od modelu/typu/roku produkcji, poszczególne towary mogą się między sobą różnić parametrami technicznymi.

Schemat poglądowy
Uwaga!
Schemat nie może zastąpić projektu technicznego przygotowanego przez projektanta z uprawnieniami.
Zapoznaj się przed montażem z instrukcją i warunkami gwarancyjnymi.

Rysunek elementów
Rysunek elementów
Jest the best

Copyright © 2023 Goheat Sp. z o.o All right reserved.