Zgłoszenie reklamacyjne niewypełnione w całości i/lub w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów nie zostanie rozpatrzone. Do zgłoszenia
  reklamacji powinny być dołączone dokumenty:
  a) kopia dokumentu zakupu,
  b) karta gwarancyjna, w przypadku korzystania z gwarancji,
  c) protokół szkody spedytora, w przypadku reklamacji dostawy niekompletnej lub uszkodzonej,
  d) wypełniona klauzula informacyjna administracji danych osobowych.

  Dodaj wymagane dokumenty

  Proszę dołączyć zdjęcie
  Format: .jpg, .jpeg, .png, .pdf. Max 2 pliki. Wielkość Max 1 pliku 10MB.

  Opis towaru:

  Dodać następny produkt?

  Opis produktu lp.2:

  Dodać następny produkt?

  Opis produktu lp.3:

  Propozycja rozpatrzenia reklamacji: Naprawa urządzenia.

  (O sposobie rozpatrzenia świadczenia gwarancyjnego decyduje Gwarant lub Serwis wskazany przez Gwaranta).

  Okres załatwiania reklamacji jest liczony od czasu dostarczenia reklamowanego towaru. Reklamowany towar należy przysłać na adres Sprzedającego za pośrednictwem spedytora wskazanego przez Sprzedającego. Opłaty za przesyłki innych firm przewozowych nie są pokrywane przez Sprzedającego. W przypadku otrzymania towaru, który nie podlega gwarancji kosztami transportu, sprawdzenia i dojazdu serwisu zostanie w całości obciążony Kupujący. W przypadku niedostarczenia reklamowanego towaru w ciągu 14 dni, zostanie wystawiona faktura za nowy towar, który w ramach reklamacji został wysłany.
  W przypadku zakwalifikowania reklamacji jako niezasadnej, reklamowany towar podlega utylizacji w siedzibie GoHeat Sp. z o.o. po poinformowaniu o tym fakcie Kupującego. Na pisemną prośbę do 30 dni zgłaszającego reklamację, możliwy jest zwrot reklamowanego towaru na koszt reklamującego. Powyższe nie
  dotyczy konsumenta.  * pola wymagane

  Copyright © 2023 Goheat Sp. z o.o All right reserved.