Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego (płaszczyznowego)

nowoczesna i ekologiczna marka dla Profesjonalnego Instalatora
Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego

Zadaniem modułu jest połączenie źródła ciepła z instalacją grzewczą za pośrednic-
twem rozdzielacza. Dzięki bardzo małemu rozmiarowi, można zamontować bezpo-
średnio w skrzynce rozdzielczej. Uniwersalna konstrukcja pozwala na montaż po pra-
wej lub lewej stronie rozdzielacza.
Moduł mieszający składa się z:
pompy obiegowej o wysokiej wydajności i długości 130 mm (w skład wchodzi rów-
nież kabel elektryczny),
ręcznego termostatycznego zaworu mieszającego Kvs 3,4 i zakresie regulacji tem-
peratury 20 – 45°C
– termometru (zasilanie) 0 – 60°C,
automatycznego odpowietrznika,
bezpośredniego i precyzyjnego połączenia z rozdzielaczem za pomocą
mimośrodu do rozdzielacza o rozstawie 210 mm.

Dane techniczne
Max. przepływdo 900 l/h (przy ΔT = 8 K)
Max. ciśnienie pracydo 10 bar
Moc w kW przy ΔT = 8 Kdo 8 kW

* dotyczą modelu z pompą Wilo Para

WARIANT
Opis produktuKod
Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego (płaszczyznowego) z pompą Wilo Para SC 25/6 (130 mm),
z ręcznym termostatycznym zaworem mieszającym Kvs 3,4 m3/h (20 – 45°C), przyłącze do rozdzielacza gwint
GZ 1’ (mimośrod)
106686LG-F3-30P6
Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego (płaszczyznowego) z pompą EXPERIA2 25/40-70 (130 mm),
z ręcznym termostatycznym zaworem mieszającym Kvs 3,4 m3/h (20 – 45°C), przyłącze do rozdzielacza gwint
GZ 1’ (mimośrod)
A.21.025.80

Uwaga!
Dzięki zastosowaniu mimośrodu precyzyjnie wypoziomujesz pompę, unikając jej zapowietrzenia.

Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego
Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego
Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego

Do pobrania

Materiały marketingowe

Dokumenty

Filmy instruktażowe

Jest the best
Copyright © 2023 Goheat Sp. z o.o All right reserved.